<<Το coaching βοηθά τους ανθρώπους στο να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις και τους ενδυναμώνει για να γίνουν ηγέτες στη ζωή τους. Wise 2010>>


<< Μια συνεργατική, επικεντρωμένη σε λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα συστηματική διαδικασία στην οποία ο coach διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης, της εμπειρίας της ζωής, την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee. Grant 1999>>